Tạo App

Hướng dẫn tạo và tải app trên iPad cho khách sign in vào

1. Trên thiết bị iPad (ios)

B1: Vào trang https://checkin.oappoint.com

B2: Đăng nhập email và mật khẩu:

B3: Chọn icon trên thanh menu

B4: Màn hình sẽ hiện ra một danh sách các lựa chọn, chọn " add to home screen" or "Thêm vào màn hình chính".