Tạo App
Hướng dẫn tạo và tải app trên iPad cho khách sign in vào

1. Trên thiết bị iPad (ios)

B2: Đăng nhập email và mật khẩu:
B3: Chọn icon trên thanh menu
B4: Màn hình sẽ hiện ra một danh sách các lựa chọn, chọn " add to home screen" or "Thêm vào màn hình chính".
Last modified 9mo ago
Copy link