Phần mềm Oappoint là gì?

Công cụ quản lí cuộc hẹn, tích điểm và chăm sóc khách hàng.

Oappoint là phần mềm tích hợp quản lí các cuộc hẹn online và lượt khách hàng ghé tiệm (offline). Gửi tin nhắc hẹn và nhận ý kiến đánh giá của khách.

Quản lí cuộc hẹn, xem báo cáo, trả lời review.

Oappoint giúp bạn sắp xếp thời gian tốt hơn, đồng thời là nơi bạn quản lý các cuộc hẹn với khách hàng. Tạo chương trình tri ân riêng cho khách. Lắng nghe phản hồi của khách hàng sau mỗi lần sử dụng dịch vụ tại tiệm.

Menu các chức năng chính trong phần mềm.

Report

Calendar

Services

Staffs

Customers

Reviews

Setting