Thay đổi mật khẩu và email

Đổi mật khẩu

Chọn " Edit Profile" gốc phải màn hình
Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu muốn thay đổi

Thay đổi email (tên đăng nhập)

Bước 1: Nhập email mới và mật khẩu.
Bước 2: Kiểm tra hộp thư email cũ.
Bước 3: Nhập mã OTP Code vào để xác nhận.
Bước1: Nhập email mới và mật khẩu
Bước 2: Kiểm tra hộp thư email cũ
Last modified 1yr ago