Lịch Cuộc Hẹn
Theo dõi lịch cuộc hẹn theo ngày, tuần.

Quản lí và tạo lịch hẹn trên Calendar

Thông tin lịch làm việc của toàn bộ nhân viên trong tiệm được hiển thị tại đây.
    Kéo/thả để tạo cuộc hẹn.
    Chọn chế độ hiển thị theo ngày, tuần..
    Di chuyển đến ngày xác định cần xem.
    Chọn trang in để in lịch làm việc ra giấy, theo định dạng pdf.
Last modified 1yr ago
Copy link