Đánh Giá/Phản Hồi

Quản lí, trả lời các đánh giá của khách hàng

Cửa sổ thể hiện tất cả các Review tốt/ xấu khách hàng đánh giá sau khi rời khỏi tiệm

Chọn " Show more" để trả lời.

Chọn " Show more" để xem chi tiết

Nội dung sẽ được gửi đến số phone của khách

Nội dung trả lời sẽ được hiển thị tại đây