Đánh Giá/Phản Hồi
Quản lí, trả lời các đánh giá của khách hàng

Cửa sổ thể hiện tất cả các Review tốt/ xấu khách hàng đánh giá sau khi rời khỏi tiệm

Chọn " Show more" để trả lời.

Chọn " Show more" để xem chi tiết

Nội dung sẽ được gửi đến số phone của khách

Nội dung trả lời sẽ được hiển thị tại đây

Last modified 1yr ago
Copy link