Cài Đặt
Tên tiệm, số điện thoại, địa chỉ, giờ mở cửa, múi giờ

Thông tin tiệm

  1.
  Tên tiệm.
  2.
  Số điện thoại.
  3.
  Thời gian mở cửa.
Nhấn vào hình để phóng to
4. Múi giờ
5. Địa chỉ
Nhấn vào hình để phóng to

Thời gian gửi tin nhắn nhắc hẹn

Nhấn vào hình để phóng to

Thời gian cho phép nhận đặt hẹn

Đây là khoảng thời gian cho phép khách hàng có thể tạo cuộc hẹn:
VD: Thời gian hiện tại là 10:00, thời gian nhận hẹn trước là 5 tiếng. Khách hàng chỉ có thể đặt các cuộc hẹn bắt đầu từ 10 +5 -> 15h:00.
Bạn có thể để thời gian trước 1 ngày để tránh bị trùng cuộc hẹn với khách hàng walk-in đến tiệm.
Nhấn vào hình để phóng to
Vui lòng liên hệ:
Last modified 1yr ago