Xem Báo Cáo

Xem báo cáo theo ngày/tuần/tháng/ hoặc tùy chỉnh

1. Thay Đổi Ngôn Ngữ (Việt, Anh)

2. Màn Hình Giao Diện

 • Báo cáo (Report) : Số liệu về tình hình hoạt động của tiệm

  • Doanh thu theo ngày/tuần/tháng/ tùy chỉnh..

  • Số dịch vụ đã làm

  • Số lượt đặt hẹn

  • Số lượt hẹn đã hủy

Nhấn vào hình để phóng to

3. Nút Tắt " + "

Nút tắt “+” giúp bạn tạo/thêm các thông tin một cách nhanh chóng.

 • Tạo nhanh cuộc hẹn

 • Thêm khách hàng

 • Thêm nhân viên

 • Lịch cuộc hẹn (Calendar)

 • Dịch vụ (Services)

 • Nhân viên (Staff)

 • Khách hàng (Customers)

 • Nhận xét của khách hàng (Reviews)

 • Cài đặt (Setting)