Xem Báo Cáo
Xem báo cáo theo ngày/tuần/tháng/ hoặc tùy chỉnh

1. Thay Đổi Ngôn Ngữ (Việt, Anh)

2. Màn Hình Giao Diện

  Báo cáo (Report) : Số liệu về tình hình hoạt động của tiệm
   Doanh thu theo ngày/tuần/tháng/ tùy chỉnh..
   Số dịch vụ đã làm
   Số lượt đặt hẹn
   Số lượt hẹn đã hủy
Nhấn vào hình để phóng to

3. Nút Tắt " + "

Nút tắt “+” giúp bạn tạo/thêm các thông tin một cách nhanh chóng.
  Tạo nhanh cuộc hẹn
  Thêm khách hàng
  Thêm nhân viên
  Lịch cuộc hẹn (Calendar)
  Dịch vụ (Services)
  Nhân viên (Staff)
  Khách hàng (Customers)
  Nhận xét của khách hàng (Reviews)
  Cài đặt (Setting)
Last modified 1yr ago